Veteran-OL

  • 19 maj 2024
  • tävling

image: Veteran-OL

I onsdags den 15 maj arrangerade Stenungsunds OK en etapp av tävlingen Veteran-OL 3-stad i Toröd. I strålande sol men kanske i varmaste laget, kom 74 veteraner till start.

Arne Lund och Marita Alexandersson svarade för sekretariatet där anmälan sker och deltagarna väljer vilken av de 4 banalternativen de vill ge sig i kast med. Några vill gå en enkel bana medan en del vill springa lite fortare, allt efter eget önskemål.

Arne Alexandersson ordnade med parkering + diverse göromål och Bertil Hermansson drog ett tungt lass då han svarat för bankontroll, röjning av stigar, en avverkning skedde i området bara ett par dagar före arrangemanget, och han svarade även för jobbet vid starten.

Mats Karlsson var ansvarig för kontrollutsättning, Bertil hjälpte också till, och Lennart Börjesson var banläggare.

De flesta deltagarna verkade trivas och var nöjda med vårt arrangemang, det är ofta så att någon tycker det är för jobbigt medan andra kanske valt en för lätt bana. Torödsområdet är ju känt som ganska jobbigt med mycket kupering.  Banorna publiceras någon dag innan på Eventor (vårt gemensamma OL-system) så deltagarna kan fundera lite och välja en bana som passar dagsformen.


Arne L och Marita

 

Förberedelser
 

Vid starten
 

Glada miner
 

Sven Persson från Ljungskile stämplar vid sista kontrollen
 

Efter tävlingen (träningen) blir det fika och vägvals- och bomgenomgång.
 

Arrangemanget blev inte till utan vissa problem, när undertecknad skulle markera kontrollerna upptäcktes att ett område där de två längre banorna gick fram var föremål för skogsröjning. Massvis av nedsågade buskar, småbjörkar och granar i en salig blandning. Det var inte lätt att ta sig fram. De två banorna fick göras om, tyvärr försvann några fina längre vägvalssträckor, men vad gör man? Vid samtalet innan med markägaren nämndes inte detta, vederbörande kanske inte tyckte det var så viktigt.

Nästa överraskning uppdagades 2 dagar före tävlingen (träningen), då hade en avverkning skett av området enl ovan och ett större antal sågtimmer hade staplats vid en kontroll på enkla banan (brant). Bertil som upptäckte detta, han röjer stigen under 2 timmar och flyttar skärmen 4 meter, en infolapp fanns sedan vid samlingen, bra jobbat av Bertil !. Kartor med banor var vid detta tillfälle utlagda på Eventor så det fick lösas på detta sätt, ibland får man vara flexibel.

Vid tangentbordet

Lennart Börjesson