OL-träning


Torsdagsträning

Vår organiserade träning sker i stort sett alltid på torsdagar. Vad vi gör och var vi samlas beror på säsong och förutsättningar. Man kan säga att vi delar in året i vårträning som löper parallellt med tävlingssäsongen mars-maj, sommarträningar under tävlingsuppehållet, höstträningar under hösten tävlingssäsong och slutligen vinterträningar där vi alternerar löpträning och nattorientering när det är mörkt på kvällarna.

Håll koll under AKTIVITETER om du vill vet vad som är på gång.

Söndagsträning

Emellanåt erbjuder vi även träningar på Söndagar.

Håll koll under AKTIVITETER om du vill vet vad som är på gång

Sommarträning

Sommarträningen utgår från olika platser runt omkring Stenungsund med grannkommuner. Hör gärna av dig i SMS-gruppen SOK OL-TRÄNING för samåkning.