Karttecken

Det finns massor av tecken på en karta. Men för att börja orientera räcker det med att man kan några stycken och förstår vad färgerna betyder. 

 På kartan  På kontrollangivelsen  Betyder
 Sten
 Stig
 Väg

 Stenmur (gärdsgård)

 Stup
   Hus

 

Färger:

 

 Skog – lätt att springa i

 Skog – svår att springa i

 Öppen mark – lätt att springa på (ex. äng)

 Öppen mark – svårt att springa på (ex. kalhygge)

 Blöt mark (ex. mosse)

 Damm eller sjö

 Tomtmark – förbjudet att gå på

 

Mer om kartan

På länkarna nedan hittar du mer bra information om kartan.

Text och bild - karttecken

Video - karttecken

Video – passa kartan

 

Internationella kartnormen

Och vill du fördjupa dig ytterligare hittar du här International Orienteering Federation, IOF som ger ut internationell norm för orienteringskartor: ISOM 2017-2.

IOF kartnorm

 

English site

Learn Orienteering Website