Visionsarbetet

Samlingssida för visionsarbetet som startade 2023-10-25 med en workshop.

Workshop 2023-10-25

Material som skapades under kvällen på Stenungsbaden.

PDF med bilder och planscher

Agenda

Introduktion - Pär gav alla en bild av läget, vi behöver göra något för att klubben skall utvecklas och fortleva

Stinky Fish - ventilera allas oro så att den inte står i vägen för kvällens arbete

TRIZ - hur kan en klubba agera så att den förgör sig själv (på skoj) och är det något av det vi kanske gör?

Effektkarta - hitta vem som kan hjälpa oss nå våra mål och vad vi kan göra för att komma dit

Noteringar från kvällen

Stinky Fish

Alla fick chansen att rita en fisk och beskriva sin oro. Med det kom också många förslag och fyra tydliga teman visade sig. Teman som vi använde i effektkartorna senare. Allas fiska finns med i PDF från kvällen.

TRIZ

En session med skratt och galenskaper slutade i en lång lista som finns i PDF. Det SOK kanske gör och som vi vill motverka är:

  • Överbelastar ledare
  • Få ideella för mycket av jobbet
  • Kommunicerar dåligt
  • Har för lite fokus på klubben/vi-känslan

Effektkartor

Givet arbetet under kvällen så växte fyra huvudteman fram där vi givet en enklare effektkarta jobbade fram vad vi vill göra för att nå de effekterna. Effektmålen vi valde att jobba med är:

  • Ökad klubbgemenskap
  • Fler känner till oss och vet vad vi gör
  • Fler ungdomar, >25% av medlemmarna
  • Lätt att komma in, kul att stanna kvar

Efter att ha jobbat i smågrupper där var och en valde vad man ville bidra med så röstade vi för att välja ut de tre första sakerna vi vill ta tag i. Alla ideérna var bra men vi måste börja någonstans. Om det vi provar inte ger den effekt vi önskar så finns det massor av annat att ösa från. 

Idéerna som valdes ut är följande.

Ökad klubbgemenskap - Läger & resor

Sammankallande: Bertil Hermansson

Medskapare: Jan Hansson, Björn Winberg

Lätt att komma in, kul att stanna kvar - tydliga kommunikationskanaler

Sammankallande: Annika Wärne, Sara Nilsson

Medskapare: Malte, Mats Karlsson, Vilgot, Anna-Maria

Lätt att komma in, kul att stanna kvar - helgträningar

Sammankallande: ?

Medskapare: Karl, Magnus, Katrin, Nilsson, Arne

Ta kontakt med sammankallande om du vill vara med och bidra i något av dessa tre initiativ,