Medlemsträff - vad blev resultatet?

Här finns det senaste från Stenungsunds Orienteringsklubb.

Varje månad nollställs nyhetssidan och föregående månads nyheter hamnar i arkivet. Detta arkiv finns att hitta till höger på denna sidan, under rubriken Nyhetsarkiv.

  • 13 nov 2023

image: Medlemsträff - vad blev resultatet?

Nu har historieväggen i klubbstugan blivit en framtidsvägg! Det var ett engagerat gäng som samlades för att staka ut framtiden för föreningen. Läs mer här!

 

Efter flera olika grupparbeten kunde vi enas om fyra stycken fokusområden för att utveckla föreningen:

  1. Lätt att komma in - och kul att stanna kvar!
  2. Fler känner till oss - vilka vi är och vad vi gör!
  3. Andel ungdomar över 25 %!
  4. Ökad klubbgemenskap

Inom dessa fokusområden genomförde vi ytterligare övningar för att komma fram till prioriterade aktiviteter. Under devisen "färre men värre" valde vi ut tre prioriterade aktiviteter, och dessa blev:

  1. Tydliga kommunikationskanaler - Enkel och kontinuerlig information till medlemmarna.
  2. Helgträningar på dagtid - i olika områden.
  3. Lägerresor.

Som Ni kan se på bilderna valde några att sätta upp sig för att engagera sig i de olika prioriterade aktiviteterna och en ansvarig utsågs som kommer att kontakta alla och starta upp det betydelsefulla arbetet. 

Ni som missade träffen kommer också att få möjlighet att engagera er inom de olika aktiviteterna under devisen - ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Mer information med anvisningar hur man deltar följer inom det närmaste!

Tack alla för en väl genomförd medlemsträff och vi önskar de olika grupperna stor lycka med aktiviteterna som skall stärka vår förening.