Hoppa till sidans innehåll

Arrangera en orienteringstävling


Funktionärsuppgifter för en OL-tävling arrangerad av Stenungsunds OK

Följande roller och uppgifter användes under tävlingen 2016-04-30 och kan tjäna som mall för tävlingar på lokal och distriktsnivå. För mer uttömande instruktioner och regelverk se SOFTS:s informationssida - Att arrangera en tävling i fyra steg.

Banläggning

 • Skaffa kartor, lägga banor, sätta ut erforderliga förbudsmarkeringar och göra anvisningar.
 • Hänga ut brickor vid kontrollpunkterna
 • Hålla kontakt med bankontrollanten och lämna banförslag till honom.
 • Låta någon utomstående kontrollera kodangivelserna för varje bana. 
 • Se till att någon kontrollspringer varje bana 
 • Snitsla otydliga stigar.
 • Sätta upp erforderliga markeringar från sista kontroll till mål.
 • Sätta upp glada o ledsna gubbar på inskolningsbanan.
 • Förse starten med tävlingskartor och kartprov.
 • Efter tävlingen se till att förbudsmarkeringar, snitslar och ‘gubbar’ plockas in.

Sekretariat

 • Ta emot anmälningar, registrera, lotta, producera, kopiera och distribuera startlistor
 • Organisera sekretariatet med avläsning och resultatgivning.
 • Se till att alla inkommande löpare målstämplar.
 • Anslå startlista och PM på anslagstavlan..
 • Svara för resultatgivningen.
 • Samverka med prisansvariga så att prisutdelningen kan börja så snabbt som möjligt.
 • Se till att erforderligt material finns och att det kommer på plats på tävlingsdagen, inklusive kontorsmaterial.
 • Göra resultatlistor och sända ut dessa, samt fakturera klubbarna.
 • Göra övriga tävlingsrapporter och skicka ut.

Start

 • Se till att det finns snitslar, tidtavlor, skyltar, startklockor, avspärrningslinor, ställning för kontrollangivelser 
 • Anslå startlista vid startplatsen.
 • Anslå kartprov.
 • Utse funktionär för sen ankomst och direktanmälan.
 • Snitsla från TC till start.
 • Kontrollera tillsammans med banläggaren att kartor och definitioner finns i tillräckligt. antal samt att det finns tydliga klassmarkeringar vid kontrollangivelser och kartbackar.
 • Snitsla från startplats till startpunkt.

Direktanmälan

 • Se till att tält, bord och stolar kommer på plats.
 • Se till att tillräckligt antal kartor för respektive bana finns färdiga samt anslå banor.
 • Ta fram medföljarekarta till inskolningsklass o öppen 1.
 • Sälja direktbanor.
 • Meddela sekreteriatet vilka som startat i öppna klasser.
 • Redovisa till tävlingskassören.

Arena (Byggnad och Transport)

 • Ansvara för transport av material från stugan till TC.
 • Organisera byggnation på TC och ev hjälp resp. chefer.
 • Bygga och riva resultat- och anslagstavlan.
 • Ansvara för latriner och duschar.
 • Svara för el-försörjning.
 • Sätta upp erforderliga skyltar och snitslar till dusch och latriner.
 • Sätta ut sopsäckar på TC.
 • Organisera hämtning och utläggning av överdragskläder.
 • Organisera rivning av TC, hemtransport och avlastning av material.
 • Organisera borttransport av sopor och latrin.
 • Mål:
 • Se till att det finns målskynke, rep, störar o övrigt byggnadsmaterial till målet.
 • Bygga upp målplats inkl ställningar för målstämplingsenheter.
 • Ordna speakerplats ihop med speakern.

Kontrollutsättning

 • Bygga kontrollställningar.
 • Sätta ut och ta in kontroller och SportIdent-enheter tävlingsdagen.
 • Lämna märkbrickor till banläggarna.

Vätska

 • Ordna vätskestationer enligt banläggarens anvisningar

Barnpassning

 • Anordna barnpassning vid TC
 • Se till att tält och lekutrustning kommer på plats.

Miniknat

 • Göra lättsprungen bana med startkort, skärmar, stämplar och kontrollangivelser. (bilder).
 • Rita Diplom och dela ut.
 • Med hjälp av barnpassarna sälja karta och dela ut priser.

 Parkering

 • Svara för erforderliga vägvisningar.
 • Anvisa parkeringsplatser för de tävlande, press och funktionärer
 • Samla in parkeringsavgifter ( 20 :-) med hjälp av kurirer som delar ut PM
 • Snitsla vägen från parkering till TC
 • Sätta ut vägvisningskyltar enligt inbjudan.

Speaker

 • Hälsa välkomna och ge rätt tävlingstid.
 • Rapportera från huvudklasserna
 • Se till att det finns en elektronisk klocka för exakt tidtagning. SOKs egen klocka är OK.
 • Informera om resultat och prisutdelning

Servering

 • Anskaffa varor och sköta försäljning
 • Sätta upp nödvändiga skyltar
 • Ta emot returburkar och returglas.
 • Redovisa till tävlingskassören.

 

Tävlingskassör

 • Förse Servering, Direktanmälan och Miniknat med kassaskrin och växelpengar.
 • Samla in kassorna efter tävlingen.
 • Gör slutredovisning.
 • Gör olika utbetalningar för nödvändiga tävlingskostnader.
 • Bevaka inbetalningar.

Priser

 • Ordna priser till de klasser som ska ha priser.
 • Ha kontakt med sekretariatet så priser kan delas ut så snabbt som möjligt. 

Markägarkontakt

 • Svara för kontakt mellan markägare, och jägare för tävlingsområdet, TC och parkering. 

Viltrapport och information

 • Ta emot och på karta registrera rapporter om vilt
 • Ta emot klagomål och se till att de får rätt behandling

 Sjukvård

 • Se till att första hjälpen material finns på TC tävlingsdagen.
 • Utför enklare akut sjukvård.
 • Håll beredskap för att remittera till akutintag eller larma ambulans vid allvarligare olycka.  

 Press- och PR-ansvarig

 • Informera press och allmänhet om vår tävling.
 • Hålla kontakten med pressen på tävlingsdagen och förmedla resultat.

Tävlingsledning

 • Skriva tävlingsledarrapport
 • Skriva inbjudan.
 • Ta fram tävlingsorganisation.
 • Organisera gemensamma arbetsdagar.
 • Ta emot klagomål.
 • Skaffa det material som grupperna behöver efter lista från respektive.
 • Ansvara för beställning och hämtning av material från BDOF
 • Skriva PM
 • Planera och leda arbetet på övergripande nivå.
 • Säkerställa att alla arbetsuppgifter blir utförda.
 • Säkerställa att problem som uppstår under gång blir lösta.

 

Uppdaterad: 08 JAN 2017 22:38 Skribent: Mattias Wahlberg
Epost: Adressen Gömd

Ullmax logo

Klicka här för att beställa Ullmax-produkter av SOK!

 


 

Stenungsunds OK finns på Facebook också.

Gå in och delta i snacket i gruppen nu!

Facebook like button

 


Gillar du bilder? Det gör vi också. Kolla in oss på Instagram och tagga gärna dina bilder med #stenungsundsok och #orientering

 

Instagram logo

 

Postadress:
Stenungsunds OK
Postfack 86
44421 Stenungsund

Kontakt:
Tel: 0729757050
E-post: This is a mailto link

Se all info